eksamEnsoppgaver

AUT4002 - Vg3 Automatisering skriftlig eksamen

Eksamensoppgaver

Løsningsforslag

Fagkode_Fagnavn_ÅrHøst/Vår_Forberedelse/Eksamen

AUT4003 - Automatiseringsfaget - Praksiskandidat

Eksamensoppgaver

Løsningsforslag

Fagkode_Fagnavn_ÅrHøst/Vår_Forberedelse/Eksamen

ELE3030 - Vg2 Elenergi

Eksamensoppgaver

Løsningsforslag

Fagkode_Fagnavn_ÅrHøst/Vår_Forberedelse/Eksamen