I/O-link


What is IO-Link? | Made by: RealPars

LITTERATUR

Kommunikasjonsprotokoll

Bidirectional - Fungerer begge veier

I/O-link Master

24VDC