FYSIKK OG Terminologier

Physics and Terminology - Terms (Begreper)