Coriolis

Måling av gjennomstrømning med corioliseffekten

Bilde av coriolis massestrømsmåler.
The coriolis flow measuring principle | Made by: Endress+Hauser
Coriolis Flow Meter Theory of Operation | Made by: MicroMotion/Emerson

Litteratur

Nøkkelord

 • Massestrømsmåler (mass flow measuring)
 • Nøyaktighet
 • Corioliskraften (corioliseffekten)


Kan måle

Fordeler

 • Veldig god nøyaktighet
 • Ikke krav til rett strekk
 • Tilleggsinfo om prosessen
 • Lett installasjon (fit & forget)


 • Ingen bevegelige deler
 • Hygeniske utgaver
 • Ulike varianter
 • Måle TS (massetetthet/densitet per. tørrstoff i %)

Ulemper

 • Kostnad

INSTALLASJON og vedlikehold

Måler

How to Install a Coriolis Meter | Made by: MicroMotion/Emerson


 • Bruk i Ex-sone
 • Anbefalt installasjonsmåte vertikalt/horisontalt
 • Flenser
 • Løftepunkter
 • Pakninger
 • Tiltrekking av flenser (krysstrekking)

Transmitter

How to Install Coriolis Transmitters | Made by: MicroMotion/Emerson

Kabling og terminering

Sensor-to-Transmitter Cable Preparation & Gland Installation | Made by: MicroMotion/Emerson


 • Armert kabel (armored cable)
 • Skjermet kabel (shielded cable)
 • Terminering (avisolering)
 • Nippel (gland)

Feilkilder

How two-phase flow (entrained gas) affects a Coriolis meter | Made by: MicroMotion/Emerson


 • 2-fase strømning (flerfasestrømning)
 • Feilkilder
 • Lav og høy viskositet | Høyfrekvent lav viskositet

Diagnostisering

How Smart Meter Verification can Reduce Downtime | Made by: MicroMotion/Emerson • Diagnositisering
 • Redusere nedetid

Verifisering og kalibrering

Micro Motion Zero Verification | Made by: MicroMotion/Emerson

Historiske personligheter

Franske matematikeren Gaspard-Gustave Coriolis

KILDER OG LINKER