elektromagnetisk

Eng. Electromagnetic

Bilde av elektromagnetisk volumstrømsmåler.

Nøkkelord

Animasjonsfilm: Endress+Hauser

litteratur

Måler volumstrømning ved hjelp av indusert spenning som blir målt med måleelektroder. Spenningen blir indusert ved at en væske med en gitt ledningsevne strømmer forbi magnetfeltet som er skapt av spolen.

Denne type målere kan oppnå høy nøyaktighet fra ± 0.2% av målt verdi, men normalt er nøyaktigheten på ± 0,5% av målt verdi. Ved montasje på rørstrekk som ikke er rette kan man oppnå ± 1% nøyaktighet.

Meget god repeterbarhet: ± 0.1%.

Høy målestabilitet – ingen drifting som vil si stabilt nullpunkt.

Bra for høy TS/ slurries.

Enkelte målere har og muligheter for deteksjon av tomt rør - Empty pipe detection (EPD).

Lining (coating/beskyttelse inni røret)

 • PTFE når det finns kjemikalier igjen i slammet
 • PU når det ikke finns kjemikalier igjen i slammet

Elektroder

 • Standardform
 • Bullet type

Drift og vedlikehold

 • Måleren er vedlikeholdsfri med tanke på at det ikke er noen bevegelige deler.
 • Lite eller ingen trykktap da det ikke er noen hindringer i røret og måleren er dimensjonert ihht. rørdimensjonen.

Fordeler

 • Høy nøyaktighet og stabilt nullpunkt
 • Kan måle i begge retninger uten trykktap
 • Kan måle slipende og korrosive medium samt partikler i suspensjon
 • Lite påvirket av endringer i viskositet og massetetthet

Ulemper

 • Væsken må ha en minste ledningsevne for elektrisk strøm (typisk 5 μs/cm)

KILDER OG LINKER