STJERNE-/TREKANTKOBLING

Eng. STAR/DELTA

Understanding STAR-DELTA starter! | Made by: LearnEngineering

Nøkkelord

Stjerne: Y | Trekant: Δ | Stjerne/trekant: Y / Δ

RMF = Rotating Magnetic Field | Elektromagnetisk felt

Asynkronmotor / Induksjonsmotor

Viklinger = U, V, W | U1 - U2 | V1 - V2 | W1 - W2

Startstrøm