Bilde: Endress+Hauser Måleskive

FLOW med D/P-celle

Måling av gjennomstrømning med D/P-celle

Bilde: Endress+Hauser Måleskive og D/P-celle
The Differential Flow Measuring principle | Made by: Endress+Hauser

Nøkkelord

 • Bernoullis prinsipp
 • Måleskive/måleblende (orifice)
 • Laminær strømning
 • Trykkfall
 • "Rørstuss/-dyse" (nozzle)
 • Venturirør (venturi nozzle)


How Differential Pressure Flow Works | Made by: Rosemount/Emerson

Litteratur

Fysiske prinsipper for målingen

 • Bernoullis prinsipp
  • ”Når en væske eller gass er i bevegelse, øker trykket til gassen eller væska dersom hastigheten minsker og trykket minsker dersom hastigheten øker”
 • Kontinuitetsprinsippet
  • Mengden av stoff som strømmer i en prosessledning, er den samme alle steder i ledningen
  • Ved en innsnevring vil strømningshastigheten øke for at mengden av mediet som strømmer i ledningen skal være den samme alle steder.


Montasje av måleskive

 • Avhengig av laminær strømning
 • 15 * D før og 5 * D etter måleskiva
 • Strømningsrettere kan brukes for å oppnå laminær strømning i rørledningen


Måling med D/P-celle

 • Differansetrykket som oppstår over måleskiva måles med en D/P-celle
 • I transmitteren må man bruke et lineariseringsledd grunnet kvadratisk måling iiht. formelen under


Montasjeplassering av D/P-celle i forhold til røret

 • Ved måling av gass – over
 • Ved måling av væske – under
 • Ved måling av damp – under med væskefylte rør

Formel

For utregning av gjennomstrømning med hensyn til differansetrykket.

q = Gjennomstrømning

k = Måleskivens konstant

Fordeler

  • Tåler høye temperaturer og trykk

Ulemper

 • Groing
 • Trykktap
 • Montering

Bilder

Bilde: Endress+Hauser Måleskive
Bilde: Endress+Hauser Måleskive og D/P-celle

Historiske personligheter

KILDER OG LINKER