pH


Potentiometric pH measurement | Made by: Endress+Hauser

Nøkkelord

  • pH-måling
  • Potensiometrisk metode
  • Glasselektrode
  • Måleelektrode
  • Referanseelektrode
  • Potensialforskjell mellom måle- og referanselektrode


Litteratur

H+ mol/l

pH skala

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Surt Nøytral (7) Basisk

Drift og vedlikehold

Kalibreres med bufferløsninger med kjent pH. Disse må minst være med 3 pH i differanse. Praktisk så kan dette løses med 3 forskjellige bufferløsninger på pH 4, 7 og 10.

KILDER OG REFERANSER

Historiske personligheter

Danske forskeren Søren Sørensen.