Instrumentering

Instrumentation

Generelt om analyse

O2, CO2, H2S, pH, Turbiditet, fargetall, konduktivitet (ledningsevne)

Fakkel/utslipp: partikler, metan, nmVOC, CO, SO2 og NOX

ISO-standarder

  • NS ISO 7027 for turbiditet
  • NS-EN ISO 7887 for fargetall
  • NS-ISO 7888 for konduktivitet
  • NS-EN ISO 10523 for pH