Om AUTi.NO

About AUTi.NO

AUTi.NO består idag av;

Fra venstre mot høyre på bildet.

Formål

Foreningen “AUTi.NO - Automatiseringsutdanning i Norge” har som formål å rette fokus på utdanningen innenfor automatisering nasjonalt for å bidra til Norges posisjon innenfor automatisering internasjonalt. 

Foreningen har som mål å være en arena for dialog og samarbeid med partene i arbeidslivet, utdanningsinstitusjoner og fagprøvenemnder, stat samt andre relevante foreninger i Norge ved blant annet å være initiativtaker til åpen diskusjon rundt læreplanarbeid i den videregående skolen (vgs.) og sluttkompetanse til fagprøven. 

På foreningens nettsider er målet at elever, lærere og fagpersoner skal finne oppdatert fagstoff og nyheter som omhandler automatisering. Foreningen ønsker veldig gjerne at andre kan være med å diskutere samt bidra med fagstoff, oppgaver og undervisningsopplegg for å fremme en delingskultur. Nettsiden er bygd opp med tanke på å være en digital og mer dynamisk og søkbar læringsressurs som også omfatter undervisningsvideoer, som et supplement til andre læringsressurser.

Automatiseringsfaget har med årene utviklet seg mye, og er et delvis ubeskyttet fag som er utsatt for sterke markedskrefter med både positiv og negativ virkning. Vi er avhengige av samarbeid på tvers av ulike grupperinger, avdelinger, institusjoner og bransjer for å kunne løfte automatiseringsfaget og -bransjen opp på et høyt internasjonalt nivå for å ivareta god opplæring og sikre fremtidige arbeidsplasser innenfor faget. 

Åndsverk

AUTi.NO’s bruk av materiell:

Bidragyteres bruk av materiell:

Andres bruk av AUTi.NO’s materiell: 

Formål, visjon og mål i stikkordsform

Opplæring og læringsressurser

Samarbeid, dialog, opplæring i vgs. og i bedrift.

Læreplanarbeid og utviklingsredegjørelser for elektrofag

Lærling og fagprøve

Fremtidsperspektiv