VENTILER OG AKTUATORER

Valves and actuators

Aktuator betegnes også som forstillingsorgan og kan være:

  • Strømstyrt
  • Spenningsstyrt
  • Luftstyrt
  • Hydraulikkstyrt/væskestyrt

Pådragsorgan betegnes i dette temaet som ventilen.

Ventilkarakteristikker

Hurtigåpnende karakteristikk

Linær karakteristikk

Likeprosentlig karakteristikk

Hyperbolsk karakteristikk

Fail-safe

Fail-closed - Lukker ved luftsvikt

Fail-open - Åpner ved luftsvikt

Fail-in-place - Blir stående ved luftsvikt

Tilbakeslagsventil

Sikkerhetsventil

Trykkredusjonsventil

Linker