PROFIBUS/PROFINET

PROcess FIeldBUS / PROcess FIeld NET

What is the Difference between Profibus and Profinet? | Made by: RealPars
What exactly is Profibus-DP in layman's terms? | Made by: RealPars

LITTERATUR

 • Åpen feltbuss standard
 • Siemens, Klöckner Möller og Bosch gikk sammen. Klar 1990.
 • Nå del av den internasjonale Octobus standarden IEC 61158

Databehandling og funksjoner

 • DP-V0 – cyclic data exchange og diagnosefunksjoner
 • DP-V1 – asyclic data exhange (mellom master og slave)
 • DP-V2 – inneholder funksjonene som DP-V0 og –V1 samt:
  • Slave til slave kommunikasjon
  • Isochronous mode
  • Andre funksjoner som klokkesynkronisering
 • Utstyret som skal brukes må velges utifra dette

Rekkevidde og overføringhastighet

 • Max. 1200m på kobber
 • Fiber single mode gir mulighet for avstander helt opp mot 15km!
 • Overføringshastighet avhengig av avstand;
  • 12Mbit/s ved 100m
  • 1,5 Mbit/s ved 200m
  • 500 kbit/s ved 400m
  • 187,5 kbit/s ved 1000m
  • 9,6-93,75 kbit/s ved 1200m

Profibus DP

 • Industri- og prosessautomatisering
 • Brukes til remote I/O (RIO), aktuatorer, HMI paneler osv.
 • <32 bussnoder per. segment. DP-IS kan brukes i Ex-områder

Profibus PA (Process Automation)

 • Analoge sensorer og analoge aktuatorer
 • <32 bussnoder per. segment. Ex-områder: 16 eller <10

Profibus FMS

 • Fra PC til PLS’er - Multimasterkommunikasjon på cellenivå
 • Bedre for overføring av større data som programmer eller datablokker
 • Fiber eller RS485 med spenningssignaler

Profinet

 • Industrielt ethernet

DP/PA koblere (coupler) sørger for kommunikasjon mellom de to systemene.

INSTALLASJON

How to Wire a Profibus Cable to a Profibus Connector | Made by: RealPars

Kabling DP

 • Forskjellige typer for forskjellige bruksområder
 • Skjermen (braided shield) beskytter mot elektromagnetisk støy
 • 4 typer – A, B, C og D i tillegg til DP-IS i Ex-områder.

Kabling PA

 • Svart og orange farge
 • Lyseblå farge for Ex-områder. Kombinasjon Ex e og i utstyr.
 • Trunk, Spur og connection boxes
 • M12 tilkobling
 • Normal Sub-D (RS 485)
 • M12 (IP 65)
 • Kan også bruke fiber mellom nodene

Redundans

 • Controller – Master – RIO (Remote I/O)
 • Dobbelt opp med kabler og master

LINKER