Vortex


The Vortex Flow Measuring Princple | Made by: Endress+Hauser

nøkkelordLitteratur

Drift og vedlikehold

  • Restriksjoner gir varig trykkfall
  • Følsom både for vibrasjoner og montasjefeil ved dårlig sentrering av pakninger og måler
  • Følsom for pumpe- og ventilstøy da dette registreres som trykkendringer
  • Krever laminær strømning og en viss hastighet på mediet for å hindre feilmåling.

Fordeler

  • Ingen bevegelige deler og
  • Krever derfor lite vedlikehold.
  • God langtidsstabilitet
  • Meget nøyaktig (1-2% av målt verdi)
  • Lite følsom for endringer i mediets massetetthet

Ulemper

  • Trykkfall
  • Følsom ved montasjefeil, vibrasjoner, pumpe- og ventilstøy
  • Strømning må være laminær
  • Skaper turbulent strømning
  • Feilmåling ved for lav hastighet på mediet

KILDER OG LINKER