OSI-modellen

Open Systems Interconnection Basic Reference Model (OSI BRM)

What is OSI-model? | Made by: RealPars


 • 7 Applikasjonslaget
 • 6 Presentasjonslaget
 • 5 Sesjonslaget
 • 4 Transportlaget
 • 3 Nettverkslaget
 • 2 Datalink-laget
 • 1 Det fysiske laget

LITTERATUR

 • 7 Applikasjonslaget -> HTTP -> WEB browser
 • 6 Presentasjonslaget -> Konverterer data fra et format til et annet -> Ordre
 • 5 Sesjonslaget -> Kommunikasjon mellom enhetene og autentisering
 • 4 Transportlaget -> Sende data -> Transmission Control Protocol (TCP) / User Datagram Protocol (UDP)
 • 3 Nettverkslaget -> Internet Protocol (IP) IPv4 og IPv6 - IP-adressering - Adress Resolution Protocol (ARP)
 • 2 Datalink-laget -> Media Access Control (MAC) og Logical Link Control (LLC)
 • 1 Det fysiske laget -> Kabling og signaler