FORSKRIFTER, Standarder og normer

Eng. Standards and norms

FSE

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg

FEL

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

NEK EN 60204-1

Maskindirektivet

NEK 399

Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett

NEK 400

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

NEK 410

Elektr.inst. ombord i skip

NEK 420

Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder

NEK 439

Tavlenormen

NEK 700

Informasjons-teknologi

NS 1438

ISO 3511

KILDER OG LINKER