MEMBRANAKTUATOR

Spring-and-Diaphragm actuator

What are Spring-and-Diaphragm Actuators for Globe Valves? | Made by: Fischer Valves and Instrument/Emerson


 • Membranmotor
  • Membran
  • Aktuatorspindel
 • Pakkboks
 • Spindel
 • Trim
  • Plugg
  • Sete

LITTERATUR

Ventilkarakteristikker

Hurtigåpnende karakteristikk

Linær karakteristikk

Likeprosentlig karakteristikk

Hyperbolsk karakteristikk

Kraft/motkraft

Når styretrykket pS (typisk 0,2-1bar) øker, øker kraften fra membranet: FM = pS * AM

FM = Membrankraft, pS = Styretrykk, AM = Arealet til membranet

FM virker nedover. Spindelen beveger seg nedover. Da øker kraften fra fjæren: FF = k * l

FF virker oppover.

FF = Fjærkraft, l = hvor mye fjæren er trykt sammen i meter (m), k = fjærkonstanten

Det vil også oppstå en friksjonskraft i pakkboksen som vil virke mot spindelens vandringsretning.

prosesstrykk innløp (p1) - prosesstrykk utløp (p2) definerer trykkfallet over plugg/sete i ventilhuset.

Roterende ventiler

Basic actuator operation for rotary valves | Made by: Fischer Valves and Instrument/Emerson • Kuleventil
 • Kulesegmentventil
 • Spjeldventil

Linker