SYNKRONGENERATOR

Alternator / Synchronous generator

How does an alternataor work? | Made by: LearnEngineering

Frekvensen til spenningen som blir generert er proporsjonal med turtallet til rotoren.

Rotoren setter opp et roterende magnetfelt og dette induserer spenning i statorens viklinger.

Vinklingene i stator er montert i spor i dens indre omfang og er tilknyttet den ytre elektriske kretsen. Statorens viklinger kalles også ankerviklinger. Sammenhengen mellom antall polpar på polhjulet, geometrisk plassering av ankerviklingene, samt rotasjonshastighet bestemmer spenningens frekvens, faseforskyvningen mellom spenningene og spenningens sinusform og amplitude.

LITTERATUR