Måletekniske begreper

Målet med denne siden er å gi deg en oversikt med forklaring over de mange forskjellige begrepene brukt innenfor måleteknikk.

Måleomfang / span

Eng.: Span.

Definerer og justerer den øverste verdien til måleomfanget til måleomformeren.

Måleomfanget kan ikke være utenfor måleområdet til måleomformeren og ikke høyere enn URL.

Måleområde / range

Eng.: Range.

Det totale måleområde som måleelementet/transmitteren er produsert for å tåle. Det kalibrerte og justerte måleomfanget må være innenfor disse verdiene.

Se URL og LRL.

Nullpunkt / ZERO

Eng.: Zero.

Nullpunktet i måleomfanget som måleelementet/transmitteren blir justert til. Kan ikke være lavere enn LRL.

Eks.: Transmitteren skal vise 4 mA ved 0 barA.

drifting nullpunkt

Nullpunktet på måleelementet/transmitteren vil over tid bli påvirket og dermed "drifte" utover den kalibrerte verdien.

Eks.: Transmitteren er justert til å vise 4 mA ved 0 barA, men viser 3,8 mA ved 0 barA etter 12 mnd.

Nedre målegrense / LRL

Eng.: Lower Range Limit


Øvre målegrense / URL

Eng.: Upper Range Limit


Kalibrering

Eng.: Calibration


Justering

Eng.:


Nøyaktighet


Aldring


Sporbarhet


Hysterese


Repeterbarhet


Reproduserbarhet


Demping

Eng. Damping

Fiskale målinger