FLUIDMEKANIKK

Fysikk i væsker og gasser

TemaTips (TT!): Re står for Reynolds tall og definerer om strømningen er laminær eller turbulent.

Mediets hastighet

Symbol: v (hastighet - eng. velocity)

Måleenhet: m/s (meter per. sekund)

Brukes til å definere hastigheten til mediet.

Rørdiameter

Symbol: D

Måleenhet: mm (millimeter)

Definerer diameteren på røret.

Strømning

Symbol: q

SI-enheter

  • Massestrøm qm : kg/s
  • Volumstrøm qV : m³/s

Definerer massestrømmen (qm) eller volumstrømmen (qV) av mediet som strømmer gjennom røret.

Reynolds tall

Symbol: Re

Forholdstall mellom treghets- og friksjonskrefter som sier oss noe om strømningen er laminær eller turbulent.

Når Re < 2300 er strømningen laminær.

Når Re > 2300 er strømningen turbulent.

laminær strømning

Når Re < 2300 er strømningen laminær.

Laminær strømning kan forenklet bli forklart ved at man har lite eller ingen virvelstrømmer i strømningen.

Turbulent strømning

Når Re > 2300 er strømningen turbulent.

Turbulent strømning kan forenklet forklares ved at man har virvelstrømmer i strømningen. Se for deg vannet som renner nedover en elv og treffer steiner på veien nedover. Da oppstår virvelstrømmer som en følge av en hindring i strømningen.

Massetetthet/densitet

Symbol: ρ

SI-enhet: kg/m³

Påvirkes av trykk- og temperaturforandringer.

Oversikt over noen stoffer, væsker og gasser finnes på: https://snl.no/massetetthet og https://no.wikipedia.org/wiki/Tetthet

Viskositet

Symbol: μ

Måleenhet: Poise (1P = 1N * s/m2)

Definerer "seigheten" til mediet.

Eksempel: Sirup sin evne til å henge fast til underlaget i forhold til vann sin evne. Temperatur påvirker viskositeten. Et eksempel er kald honning kontra varm honning.

Tidsdifferanse

Symbol: Δt (delta tid)

Måleenhet: s (sekunder)

Tidsdifferansen mellom t1 og t2. Hvor symbolet Δ står for differansen.

Trykkdifferanse (D/P)

Symbol: Δp (delta trykk - eng. delta pressure)

Måleenhet: Pa (Pascal)

Trykkdifferansen mellom p1 og p2. Hvor symbolet Δ står for differansen.

Virvelfrekvens

Symbol:

SI-enhet:

Frekvensen mellom virvlene som blir brukt til å definere gjennomstrømning f.eks i måleprinsippet Vortex.

Frekvens = 1/T

T = Periodetiden mellom virvlene

v = kvadratroten av f

TS

Massetetthet/Densitet per. tørrstoff (TS) i %

Kavitasjon og flashing

What is cavitation? | Made by: Practical Engineering
What is valve cavitation? | Made by: Fischer Valves and Instrument/Emerson

Trykktap

Det er flere faktorer på rørstrekk som kan føre til trykktap;

  • Svinger og "bend" på rørstrekningen.
  • Innsnevring i rør som følge av groing.
  • Innsnevring i rør ved bruk av måleskive for måling av gjennomstrømning.