Andre typer måleprinsipper

Other flow measuring principles

 • Dyser (beskrevet under Flow med D/P-celle)
 • Venturirør (beskrevet under Flow med D/P-celle)
 • Pitotrør
 • Annubar
 • Turbinmåler

Litteratur

Pitotrør

The Differential Pressure Flow Measuring Principle (Pitot tube) | Made by: Endress+Hauser • Dynamisk trykk
 • Statisk trykk
 • Trykkammer (membransensor)
 • Massestrømning
 • Hastigheten på væske -> Masse-/volumstrømning
 • Kan måle i begge retninger
 • Kan måle i store rørdimensjoner og piper (<12m i diameter)
 • Videreutviklet og kan nå også måle temperatur

Historiske personligheter

Franske fysikeren Henri Pitot (1695–1771)

Videreutviklet av Henry Darcy