MULTIPARAMETER

Multiparameter

Levelflex FMP55 Multiparameter Animation | Made by: Endress+Hauser
Animation Multi-Echo Tracking | Made by: Endress+Hauser

Litteratur

Nøkkelord

  • Kombinerer måleprinsippene guided wave radar og kapasitivt
  • Kapasitivt prinsipp vil ikke bli påvirket av emulsjon i skillet (interface) mellom olje og gass
  • Multi-echo
Interface model - Levelflex FMP55 Multiparameter (EN) | Made by: Endress+Hauser

Konfigurering

Levelflex FMP5x Basic setup | Made by: Endress+Hauser

Mapping

Levelflex FMP5x Mapping | Made by: Endress+Hauser

Commisioning

Commissioning of Levelflex and Micropilot instruments | Made by: Endress+Hauser

Linearisering

Programming of linearization table for FMR5x/FMP5x | Made by: Endress+Hauser

LINKER OG KILDER

Emulsjon. Hentet 26.11.2019 fra https://snl.no/emulsjon

Levelflex FMP55 Multiparameter