RADIOMETRISK

Eng. Radiometric

Measuring principle radiometric | Made by: Endress+Hauser

Nøkkelord

  • Radioaktiv stråling
    • α - Alfastråling
    • β – Betastråling
    • γ - Gammastråling
  • Nivå og densitet (massetetthet)Radiometric interface measurement | Made by: Endress+Hauser


Filmen inneholder forklaring av separator for olje/gass

  • Gass
  • Olje
  • Sand
  • Sjøvann
Gamma modulator | Made by: Endress+Hauser
Radiometric measurement - Gamma animation: Function of the source container FQG | Made by: Endress+Hauser

Litteratur


Historiske personligheter

  • Henri Bequerel
  • Marie Curie

LINKER OG KILDER