OVERFØRINGSNETT

Eng. Power grid

How does the Power grid work? | Made by: Practical Engineering
How does the electric transmission lines work? | Made by: Practical Engineering

LITTERATUR

Overføringsnettet i Norge består av:

  • Sentralnett | 132-420kV
  • Regionalnett | 33-132kV
  • Distribusjonsnett | 11-22kV

LINKER