VERKTØYBRUK


Stållinjal og rissenål | Kjørner | Skyvelære | Bore med drill | Gjengeverktøy

STÅLLINJAL OG RISSENÅL

Måle med stållinjal | Made by: Vidar Alme

BAUFIL

Kappe med baufil | Made by: Vidar Alme

FIL

Ta bort skarpe kanter med fil | Made by: Vidar Alme

KJØRNER

Kjørner | Made by: Vidar Alme

SKYVELÆRE

Skyvelære | Made by: Vidar Alme

BORE MED DRILL

Borre med drill | Made by: Vidar Alme

GJENGEVERKTØY

Gjengeverktøy | Made by: Vidar Alme

LITTERATUR